MVO-sector op weg naar 30 procent energiebesparing

MVO-sector op weg naar 30 procent energiebesparing

De Margarine, Vetten en Oliën-sector (MVO) heeft zijn ‘routekaart’ naar 30 procent energiebesparing aangeboden aan het ministerie van EL&I. De sector gaat zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering en een ‘biobased economy’.

De routekaart is een onderdeel van de regeling Meerjaren Afspraken Energie-Efficiëntie (MJA3). De MVO-sector heeft als doelstelling 30 procent energie te besparen in 2020 ten opzichte van 2005. Uiteindelijk moet 50 procent bespaard worden in 2030.

De besparing zal langs twee routes gaan: de optimalisering van processen (duurzame bedrijfsvoering) en de ontwikkeling van nieuwe processen uit hernieuwbare vetten en oliën (biobased economy).

Bedrijfsvoering

Allereerst wordt er een cursus gegeven voor proces-operators op de werkvloer, zodat er een gedragsverandering en bewustwording moet ontstaan. In de routekaart staat ook hoe elk proces het best geoptimaliseerd kan worden en waar energie en water bespaard kunnen worden in de fabriek.

Biobased economy

Het gebruik van kunststoffen en hulpstoffen gemaakt van plantaardige oliën is de helft effectiever dan wanneer er fossiele brandstoffen gebruikt worden. Daarom worden de verschillende grondstoffracties uit de sector extra verwaard.

Bron:
Productschap Margarine, Vetten en Oliën