Onafhankelijke tips en cases over energiebesparing voor bedrijven.

Melkveehouderij levert meer eigen energie

door Lorenz van Gool op 5 maart 2012 1 reactie

in Agro, Branches

Melkveehouders produceren op dit moment meer de helft van de energie die het nodig heeft zelf. Hiermee lijkt de verduurzaming in de zuivelketen zijn vruchten af te werpen.

Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap NL en het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar 2009. In dat jaar produceerde de sector 4,6 PetaJoule aan duurzame energie, terwijl melkveehouders gezamenlijk 7,9 PetaJoule nodig hadden.

Mechanisatie en melkrobots

Ten opzichte van 2003 is de mate van energie-efficiëntie in 2009 met 4 procent gestegen. Het percentage had hoger kunnen zijn, maar mechanisatie en het toenemende gebruik van melkrobots zorgen voor een stijging in het elektriciteitsgebruik.

De grootste energieverbruiker binnen de sector vormt het gebruik van voertuigen, met een gemiddeld aandeel van 45 procent in het energieverbruik.

Lees ook: ‘Tien tips voor op de trekker’

Wind, zon en biogas

De gegevens laten verder zien dat de melkveehouderij vooral energie haalt uit windturbines, zonnepanelen en biovergisting. Van alle hernieuwbare energie in de landbouw komen 29 procent van de windmolens en 56 procent van de biovergisters uit de melkveehouderij.

Onlangs werd bekend dat 300 melkveehouders, die aangesloten zijn bij FrieslandCampina, collectief groene stroom inkopen om het energiegebruik van de sector verder terug te dringen.

De basis voor een energie-efficiënte agrarische sector werd in 2008 gelegd, toen de overheid het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren met het bedrijfsleven sloot.

Bron:
AgriHolland

  • https://www.mainenergie.nl/mkb MAIN Energie

    Dat is een positieve ontwikkeling binnen de melkveehouderij.

Previous post:

Next post: