Zonne-energie nog te duur voor glastuinbouw

Zonne-energie nog te duur voor glastuinbouw

Zonne-energie kan de behoefte aan warmte in de glastuinbouw voor 50 procent dekken. Voor elektriciteit is 25 procent van de behoefte goed haalbaar. Maar de terugverdientijden zijn nog veel te lang.

Dit stellen onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw in een verkennende studie in opdracht van Productschap Tuinbouw en het ministerie van EL&I.

Een elektriciteitsdekking van 50 procent moet in de toekomst ook haalbaar zijn, als er rekening gehouden wordt met toekomstige hogere rendementen van zonnepanelen. Maar op bedrijfsniveau wordt dit op eigen erf niet mogelijk.

Het onderzoek werd gehouden in het kader van Kas als Energiebron. Dit project heeft als doel in 2020 dat het aandeel van duurzame energie in de glastuinbouw 20 procent is.