Verminder het elektriciteitsverbruik bij stofafzuigingssystemen

Verminder het elektriciteitsverbruik bij stofafzuigingssystemen

In een houtbewerkend bedrijf wordt gemiddeld 30 tot 50 procent van het totale elektriciteitsverbruik door ventilatoren voor de stofafzuiging verbruikt. Kenniscentrum Duurzaam MKB geeft zes handige tips om elektriciteit te besparen.

1. Splits het afzuigsysteem in twee of meerdere kleinere systemen, die apart kunnen worden ingeschakeld.

Alleen zinvol bij grotere systemen.

2. Beperk de lengte van het afzuigsysteem.

Dat kan door onnodig lange afzuigkanalen aan te passen, machines dichter bij elkaar te plaatsen of de stofsilo dichter bij de houtbewerkingsruimte te plaatsen. Verkorting is mogelijk bij systemen die in de loop van de tijd vaak zijn aangepast.


3. Zuig buitenlucht aan bij omkaste machines, door een buitenluchttoevoer aan te leggen.

Alleen mogelijk bij omkaste machines, als deze tegen koude en vochtige of droge lucht kunnen.

Met deze bouwtechnische aanpassingen is 10 procent op het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren te besparen, en 5 tot 30 procent vermindering van de warmteverliezen.

4. Schakel stofafzuiging uit bij machines die buiten gebruik zijn.

Dit kan handmatig. Automatisering van dit proces is alleen geschikt voor grotere installaties vanwege de kosten.

5. Start de stofafzuiging op met gesloten schuiven.

Door bij het opstarten van het afzuigsysteem een groot aantal schuiven gesloten te houden, wordt het opgenomen vermogen tijdens het opstarten beperkt. De besparing ligt tussen de 4 en 8 euro per kW verlaging van het piekvermogen.

6. Kies een HR-filter voor stofafzuiging.

Het principe van een HR-filter, ook wel onderdrukfilter genoemd, is precies omgekeerd aan dat van het bekende overdruksysteem. Het af te zuigen materiaal komt niet langer door de ventilator, maar wordt eerst gefilterd. Het grote voordeel hiervan is dat er gebruik gemaakt kan worden van schone luchtventilatoren die een tot 30 procent hoger rendement hebben.

Bron:
Kenniscentrum Duurzaam MKB