Subsidiepotje ‘groene’ bedrijfsauto’s bijna op

Subsidiepotje ‘groene’ bedrijfsauto’s bijna op

Van de 2,6 miljoen euro die minister Schultz van Haegen beschikbaar heeft gesteld voor bedrijfsauto’s die rijden op groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen, is inmiddels 2 miljoen euro geclaimd. Dat meldt Agentschap NL. Ruim 85 bedrijven, waterschappen en onderzoeksinstellingen hebben een subsidie aangevraagd.

Subsidie

Het subsidieprogramma proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen is een open regeling. Dit betekent dat een aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 december 2011 (12.00 uur). Bedrijven, waterschappen en onderzoeksinstellingen moeten eerst de subsidie aanvragen voordat de voertuigen (personenauto’s of bestelauto’s) kunnen worden besteld. Er geldt een minimum van drie nieuwe bedrijfswagens per aanvraag. De subsidie bedraagt 3.000 euro per auto en maximaal 100.000 euro per project. De auto’s moeten in de fabriek of direct bij aflevering geschikt gemaakt zijn voor het gebruik van genoemde schone brandstoffen. Deze subsidieregeling is, samen met de regeling Tankstations Alternatieve Brandstoffen, hét vehikel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om een slinger te geven aan het vergroten van het aantal voertuigen dat op biobrandstoffen kan rijden.

Voordelen

Het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals groen gas, biogas en hogere blends biobrandstoffen is beter voor het milieu en het klimaat en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De voordelen en gebruiksmogelijkheden van een auto die rijdt op biogas of een hogere blend biobrandstof zijn nog onvoldoende duidelijk. Het subsidieprogramma moet dit veranderen, zodat meer bedrijven een groene auto aanschaffen.