Slimme irrigatieoplossing wint MKB innovatie Top 100

Slimme irrigatieoplossing wint MKB innovatie Top 100

Meest innovatieve MKB oplossingAkkerbouwspecialist Dacom mag zich de meest innovatieve onderneming uit het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf noemen. Het bedrijf uit Emmen kreeg de eerste prijs uit handen van jury voorzitter Alexander Rinnooy Kan voor zijn TerraSen-systeem. Daarmee kunnen gewassen onder de best mogelijke omstandigheden groeien zonder daarbij water te verspillen.

Beregenen

Dacom heeft zich gespecialiseerd in irrigatiemanagement. Bodemvochtsensoren in het veld van de teler laten zien wat de dagelijkse wateropname is in de verschillende bodemlagen van het gewas. Met deze informatie wordt het optimale tijdstip van beregenen bepaald. Uit proeven met het systeem is gebleken dat de hoeveelheden water en meststoffen voor het telen van aardbeien teruggebracht kunnen worden tot 48%, zonder negatieve effecten op gewasopbrengst en -kwaliteit. De technologie van Dacom draagt daarmee bij aan het oplossen van de voedselschaarste en een duurzame voedselproductie, zo vond de jury. De jury beoordeelde de nominaties op basis van originaliteit, impact, mate van bescherming, verkrijgbaarheid en de omzetpotentie.

MKB innovatie Top 100

De MKB innovatie Top 100 wordt gepresenteerd door innovatiecentrum Syntens, Octrooicentrum Nederland, Mercedes-Benz en NRC Handelsblad voor de zesde keer de ranglijst met 100 concrete innovaties. Het wordt gezien als een van de belangrijkste innovatieprijzen voor bedrijven in het MKB. Aan de MKB Innovatie Top 100 is bewust geen prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het MKB in staat is. De 100 bedrijven en hun innovaties.

Bron: Syntens