Wagenpark Enexis op Groen Gas

Wagenpark Enexis op Groen Gas

Netbeheerder Enexis gaat zijn wagenpark verduurzamen door bedrijfswagens aan te schaffen die rijden op Groen Gas. Ook leaserijders krijgen de mogelijkheid om op deze CO2 neutrale brandstof te rijden. De ambitie van Enexis voor 2011 is om 50 auto’s op Groen Gas te laten rijden.

Groen gas

Het groene gas wordt uit ruw biogas (uit rest-biomassa) gas gemaakt. Nadat het op de juiste kwaliteit is gebracht, wordt het Groen Gas genoemd. Dit gas wordt in het leidingnet van Enexis gepompt en kan worden gebruikt voor o.a. verwarming of vervoer (auto’s, groepsvervoer etc.). In de markt krijgt dit soort brandstof het label ‘groen’ (aanzienlijk minder CO2 en fijnstof).

Energietransitie

Vanuit maatschappelijk-strategisch perspectief wil Enexis bijdragen aan de energietransitie. In eerste instantie gaat het dan om initiatieven die het terugdringen van de energieconsumptie bevorderen. Volgens Enexis moeten bedrijven en burgers zuiniger omspringen met energie, zowel in huizen, bedrijven als voor mobiliteit. Ook komen er volgens de netbeheerder meer alternatieven voor fossiele (en dus vervuilende) brandstoffen beschikbaar om aan onze energiebehoefte te voldoen.

Tijdelijk

Rijden op Groen Gas is in de visie van Enexis niettemin van tijdelijke aard. Het energetisch rendement van elektrisch rijden is groter dan van Groen Gas. Uiteindelijk zet Enexis in op elektrisch vervoer, het uitgangspunt van het door Enexis ontwikkelde Mobile Smart Grid-concept. Dat past in de lange termijn visie op duurzaam netbeheer, waarbij het belang van gasinfrastructuur afneemt ten gunste van een tweerichtingsverkeer in elektriciteit (vanuit leverancier en decentrale opwekking).

Elektrisch rijden

De ontwikkeling van ketenbreed elektrisch vervoer (laadpunten, accu-systemen, informatieprocessen, betaalbare auto’s etc.) kost echter nog enige jaren. Bovendien is de actieradius van de elektrische auto nog beperkt. Vanaf 2020 zullen er grotere aantallen elektrische auto’s rijden met een grotere actieradius en zal de infrastructuur voor elektrisch rijden uitontwikkeld zijn. Tot die tijd is rijden op Groen Gas een goed alternatief.