Brabantse MKB-ers maken kans op prijs voor beste energie-visie

Brabantse MKB-ers maken kans op prijs voor beste energie-visie

De provincie Brabant looft een prijs uit voor het MKB-bedrijf dat zijn energievisie het best als strategisch instrument inzet.

De Brabantse Economieprijs heeft dit jaar ‘Energie’als thema. De provincie Noord-Brabant investeert in de ‘Energieagenda Brabant 2010 – 2020’ in duurzame energietechnologie en kennis. Voor de provincie wordt duurzame energie daarmee één van de pijlers van de Brabantse economie.

Bedrijven uit Noord-Brabant met minder dan 250 fte kunnen zich voor 11 oktober inschrijven. De criteria waarop de deelnemers worden beoordeeld, zijn:

1. Economische, milieutechnische en bedrijfsmatige kengetallen als omzet, export, winst, aantal medewerkers gebaseerd op eigen gegevens en gedeponeerde jaarverslagen van de afgelopen jaren;

2. De mate waarin het energiebeleid (efficiency/ besparing, verduurzaming/ duurzame opwekking en transitie) als visie is vastgelegd en als strategisch instrument is ingezet. Hierbij wordt gekeken naar:
a. Nieuwe producten, technologieën en processen (R&D/ innovatie, aanhakend op de aandachtsgebieden van de Energieagenda Brabant )
b. Inspelen op ontwikkelingen en trends in de markt
c. Duurzame groei in kwantiteit en kwaliteit (omzet, resultaten, patenten, IP)
d. Communicatie/ positionering door middel van een aansprekende positie in de branche/sector/ regio of (energie-)cluster en/ of een heldere claim op het vlak van duurzaamheid en MVO
e. Inbreng van de medewerkers;

3.De mate waarin de ondernemer sturend is in het proces van energietransitie en kansen in de bedrijfsomgeving signaleert, weet om te zetten naar projecten en de behaalde resultaten hiervan deelt met branchegenoten, ondernemers in de directe omgeving, kennisinstellingen en relevante organisaties.